Wprawdzie o czosnku można by napisać wielki tom, ale tutaj ograniczymy się do podstawowych informacji. […]